Polityka bezpieczeństwa dzieciPolityka bezpieczeństwa dzieci Powrót

Polityka bezpieczeństwa dzieci

PZPN wprowadza Politykę Bezpieczeństwa Dzieci

Polski Związek Piłki Nożnej wprowadza w życie Politykę Bezpieczeństwa Dzieci. Głównym celem podejmowanych działań jest uczynienie piłki nożnej środowiskiem bezpiecznym, pozytywnym i pełnym szacunku oraz radości dla wszystkich dzieci. W związku z tym powstał dokument, składający się z zestawu dobrych praktyk i wytycznych, które mają zminimalizować ryzyko nadużyć i wprowadzić w organizacjach sportowych zasady postępowania dla trenerów, współpracowników, rodziców i dzieci. – Bezpieczeństwo najmłodszych jest priorytetem nas wszystkich. Ochrona dzieci przed wszelkiego rodzaju nadużyciami: fizycznymi, emocjonalnymi, seksualnymi czy zaniedbaniami, musi mieć pierwszeństwo – mówi Cezary Kulesza, Prezes PZPN.

Polityka Bezpieczeństwa Dzieci PZPN stanowi ramy zapewniające, że dzieci są chronione podczas uprawiania piłki nożnej. PBD będzie wspierana przez kodeksy postępowania, wytyczne i procedury. Dotyczą one wszystkich osób poniżej 18 roku życia. Federacja uznaje, że niektóre dzieci mogą być szczególnie narażone na nadużycia i jest w pełni świadoma odpowiedzialności za dbanie o ich integrację, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie w piłce nożnej. Poprzez swoje polityki, praktyki i procedury, PZPN kładzie nacisk na środki zapobiegawcze, w celu zmniejszenia ryzyka, oraz odpowiedzialne działania, aby zapewnić, że wszelkie incydenty są rozwiązywane efektywnie. – Jako federacja chcemy wspierać podmioty piłkarskie w ich wysiłkach, aby ochrona dzieci stała się nadrzędną zasadą naszej wspólnej działalności. Wszystkie obawy dotyczące bezpieczeństwa i ochrony młodych adeptów piłki nożnej muszą być traktowane bardzo poważnie – tłumaczy Sekretarz Generalny PZPN Łukasz Wachowski.

>>>POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DZIECI PZPN - DOKUMENT DO POBRANIA<<<

Przygotowany dokument składa się z zestawu dobrych praktyk i wytycznych, które mają zminimalizować ryzyko nadużyć i wprowadzić w organizacjach sportowych zasady postępowania dla trenerów, współpracowników, rodziców i dzieci. PZPN pragnie zwrócić uwagę na ryzyka związane z bezpieczeństwem dzieci podczas aktywności sportowych, obozów, wyjazdów, korzystania z szatni czy internetu. Przygotowane przez federację kodeksy, zasady i wytyczne są gotowe do wprowadzenia w każdej organizacji. – Musimy dążyć do współpracy wszystkich uprawnionych organów i podmiotów, by móc skutecznie przeciwdziałać wszelkim nadużyciom. Trzeba z całą stanowczością przeciwstawiać się każdej praktyce, która może działać na niekorzyść młodzieży w jakiejkolwiek sferze. Wierzę, że wszystkie organizacje staną po jednej stronie i wspólnie będziemy działać na rzecz bezpieczeństwa dzieci – podkreśla Cezary Kulesza.

W Polityce Bezpieczeństwa Dzieci znaleźć można także procedury i zasady postępowania w przypadku wystąpienia nadużyć. Dokument wskazuje, na co zwrócić uwagę, jak rozpoznawać nadużycia, jak rozmawiać z dzieckiem, jak i gdzie zgłaszać przejawy nadużyć oraz jakie instytucje mogą pomóc w sytuacjach, które wymagają reakcji.

Jednym z działań towarzyszących wdrażaniu Polityki jest promocja telefonu zaufania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Na etapie tworzenia PBD PZPN współpracował właśnie z tą fundacją. Podczas spotkania o Superpuchar Polski pomiędzy Legią Warszawa a Rakowem Częstochowa wyeksponowany został – zarówno na bandach reklamowych, jak i koszulkach zawodników – numer 116 111. Jest to bezpłatny, ogólnopolski telefonem zaufania, dedykowany dzieciom oraz młodzieży. Uruchomiono go w 2008 roku, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej o rezerwacji numeru 116 111 w krajach Unii Europejskiej na potrzeby działania telefonów zaufania. W Polsce z powodzeniem prowadzi go wspomniana fundacja. To największa organizacja pozarządowa, której głównym celem jest ochrona przed krzywdzeniem oraz pomoc tym osobom, które doświadczyły przemocy. Fundacja chce zapewnić każdemu potrzebującemu bezpieczne dzieciństwo i dąży do ochrony praw określonych w konwencji o prawach dziecka. Telefon 116 111 w szczególny sposób realizuje prawo każdego dziecka do bycia wysłuchanym, do wyrażania swoich poglądów oraz poszukiwania i uzyskiwania informacji. – Ten numer powinien znać każdy. Konsultanci i konsultantki pozostają do dyspozycji przez całą dobę, a porozmawiać z nimi można o wszystkich sprawach – informuje Łukasz Wachowski.

Dokument Polityka Bezpieczeństwa Dzieci PZPN ma również na celu uwrażliwić każdego, kto współpracuje z dziećmi i młodzieżą, na czynniki ryzyka i sytuacje, które mogą zagrażać bezpieczeństwu dzieci. Naszym wspólnym obowiązkiem jest dbanie o ochronę tych, którzy sami się często obronić nie mogą. Najbliższy rok federacja ma zamiar przeznaczyć m.in. na działalność edukacyjną i społeczną związaną z tym obszarem. Wszystkie szczegóły dotyczące tych zagadnień znaleźć można w pełnej treści dokumentu.

Wszelkie pytania, zgłoszenia i wątpliwości prosimy kierować na adres e-mail: ochronadzieci@pzpn.pl.

Regulamin Newslettera
pobieranie strony...
Newsletter - zapisz się!
regulamin
Zapisz się