Kibice razem

KIBICE RAZEM – PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA INICJATYWY

Program KIBICE RAZEM to najważniejszy i najdłużej realizowany projekt współpracy organów państwowych ze środowiskiem kibiców w Polsce. Program ma charakter partnerski i angażuje zarówno stowarzyszenia kibiców, kluby i stowarzyszenia sportowe, jak i samorządy. Strategicznym celem programu KIBICE RAZEM jest poprawa organizacji i bezpieczeństwa imprez sportowych oraz wspieranie tworzonych struktury dialogu i współpracy z kibicami.

Powyższe założenia programowe wskazują na postępującą jakościową zmianę w postrzeganiu zorganizowanych grup kibiców w Polsce. Uznanie dialogu z kibicami za niezbędny warunek poprawy organizacji i bezpieczeństwa meczów piłkarskich oznacza realizację postulatu sformułowanego na początku lat dziewięćdziesiątych przez Kevina Milesa, jednego z prekursorów polityki dialogu z kibicami w Wielkiej Brytanii, który stwierdził: „Fani nie są problemem – fani są częścią rozwiązania”

KIBICE RAZEM – NASZE CELE

Wszystkie osoby i instytucje wspierające Program KIBICE RAZEM wychodzą z założenia, że ​​aktywni kibice piłki nożnej stanowią grupę społeczną, której zainteresowania wykraczają daleko poza bierne uczestnictwo w wydarzeniach sportowych.

Kibice chcą wpływać na politykę swojego klubu, angażować się w życie swojej lokalnej społeczności i prezentować konkurencyjne postawy wobec zorganizowanych grup kibiców innych klubów. Ta aktywność i chęć rywalizacji, z której czerpie specyficzna kultura fanowska, to także ogromny potencjał społeczny. Pełne wykorzystanie tego potencjału jest jednym z przesłań projektów współpracy z fanami. Znajduje to również odzwierciedlenie w szczegółowych celach programu KIBICE RAZEM na lata 2019-2021 sformułowanych przez Ministra Sportu:

– aktywizacja środowisk fanów w kierunku działań społecznych i włączania kibiców do środowiska lokalnego,

– demokratyzacja, modernizacja i profesjonalizacja struktur stowarzyszeń kibiców,

– kształtowanie postaw pozytywnego kibicowania i ograniczania postaw przemocy i agresji w społeczności kibiców,

– otwieranie stadionów na nowe grupy społeczne i włączanie w środowisko kibiców grup wcześniej wykluczonych (np. osób niepełnosprawnych),

– aktywizacja kibiców niepełnosprawnych, zmiana wizerunku społecznego fanów i minimalizacja uprzedzeń wobec tej grupy społecznej,

– zmiana wizerunku kibica w opinii publicznej.

Lokalne centra KIBICE RAZEM prowadzone są przez operatora – organizację pozarządową, która jest beneficjentem dotacji gminnej, zatrudnia jednego lub obu pracowników, jest najemcą lokalu wykorzystywanego jako siedziba centrum oraz odpowiada za finanse i formalne rozliczenie swojej działalności, z wykorzystaniem merytorycznego wsparcia krajowego. koordynator programu. Operator każdego centrum kibica wybierany jest w drodze konkursu ogłaszanego przez miasto.

CENTRA KIBICE RAZEM

Nasze centra znajdują się w różnych miejscach w Polsce i są związane z wieloma zasłużonymi klubami.

– Lechia Gdańsk

– Śląsk Wrocław

– Sandecja Nowy Sącz

– Miedź Legnica

– Arka Gdynia

– GKS Bełchatów

– GKS Tychy

– Górnik Zabrze

– Jagiellonia Białystok

– Korona Kielce

– Lech Poznań

– Motor Lublin

– Odra Opole

– Pogoń Szczecin

– Polonia Warszawa

– Ruch Chorzów

– Stal Mielec

– Stal Stalowa Wola

KIBICE RAZEM – FINANSOWANIE

Źródła finansowania programu KIBICE RAZEM 2019-2021:

– Dotacja ze strony Ministerstwa Sportu

– Środki pozyskane z Polskiego Związku Piłki Nożnej

– Środki pozyskane od jednostek samorządu terytorialnego

W 2020 roku na funkcjonowanie i funkcjonowanie 18 centrów KIBICE RAZEM przeznaczono łącznie 2 869 500 zł.

Wkład samorządu stanowił co najmniej 50% całkowitych poniesionych kosztów. Łączna kwota dotacji samorządowych w 2020 r. wyniosła 1 459 500 zł. Pozostałe koszty prowadzenia programu poniosło Ministerstwo Sportu - w ubiegłym roku było to 1 200 000 zł - oraz Polski Związek Piłki Nożnej, który w 2020 roku przeznaczył 210 000 zł na realizację zadań związanych z koordynacją. W 2021 r. na realizację Programu zostaną przeznaczone: 1 300 000 zł – MS, 1 431 000 zł – samorządy, 260 000 zł - PZPN.

KIBICE RAZEM – OŚRODKI

W 2020 roku w 13 województwach działało 18 ośrodków KIBICE RAZEM. Kolejne stowarzyszenia kibiców wyrażały chęć przystąpienia do Programu.

W 2020 roku przy realizacji Programu KIBICE RAZEM pracowało 36 koordynatorów lokalnych, dwie osoby centralnie koordynujące Program, dwie osoby odpowiedzialne za współpracę ze środowiskiem kibiców niepełnosprawnych oraz ponad 175 wolontariuszy wspierających działalność lokalnych ośrodków.

KIBICE RAZEM I POMOC W CZASIE PANDEMII COVID-19

W czasie epidemii koronawirusa Ministerstwo Zdrowia zaleciło Polakom pozostanie w domu. Wyjątkiem od tej reguły była praca zawodowa, zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych, udział w rytuałach religijnych oraz wolontariat w walce z epidemią. Fani piłki nożnej byli jedną z najliczniejszych grup wolontariuszy.

„Centra KIBICE RAZEM działają w Polsce od dziesięciu lat” – mówi dr Dariusz Łapiński, Krajowy Koordynator ds. Współpracy z Kibicami PZPN. Gdy wybuchła epidemia, nie można było kontynuować działań zgodnie z planem. Musieliśmy zrezygnować z organizowania warsztatów czy innych wydarzeń. Stagnacja nie trwała jednak długo. Centra kibica niemal natychmiast włączyły się do walki z koronawirusem. Zamiast spotkań z piłkarzami zaczęliśmy organizować pomoc dla osób starszych, zbiórki pieniędzy dla placówek medycznych czy akcje dostarczania produktów żywnościowych dla rodzin objętych kwarantanną.

Oddolna pomoc dla placówek medycznych, ratowników medycznych, seniorów, osób niepełnosprawnych i innych potrzebujących liczona była na setki tysięcy złotych. Wkrótce po ogłoszeniu stanu epidemiologicznego w kraju wszystkie pomieszczenia przeznaczone na działalność ośrodków KIBICE RAZEM stały się punktami koordynacji pomocy oraz miejscem zbiórki i dystrybucji pomocy materialnej dla zakładów opieki zdrowotnej.

„KIBICE RAZEM wykonali świetną robotę, pomagając służbie zdrowia” – podsumowuje koordynator programu dr Dariusz Łapiński. Ponadto kibice z całego kraju wymieniali się informacjami na temat dostępności środków ochrony indywidualnej, możliwości produkcyjnych lokalnych firm, warunków dostawa masek ochronnych i ich ceny. Stworzyło się coś na wzór ogólnopolskiej wymiany najbardziej potrzebnych w dobie epidemii produktów – dodaje.

Zakres działań jakich podjęli się koordynatorzy Programu KIBICE RAZEM w walce z pandemią zostały docenione przez wielu. Obciążenie fizyczne i psychiczne było znacznie większe niż w normalnych warunkach pracy, a mimo to wszyscy czuli obowiązek i zadowolenie z roli, jaką odegrali.

KIBICE RAZEM W MEDIACH

718 informacji w mediach w 2020 roku o działalności naszych ośrodków

1107 artykułów zostało opublikowanych na polskojęzycznym portalu KIBICE RAZEM

W 2020 roku profil KIBICE RAZEM na Facebooku śledziło 65 000 osób.

WSPÓŁPRACE I ZDOBYWANIE ŚRODKÓW

278 organizacji współpracujących z ośrodkami

Ważnym aspektem działalności ośrodków KIBICE RAZEM jest współpraca z innymi podmiotami (w tym organizacjami pozarządowymi)

W 2020 roku nastąpił prawie 48% wzrost umów o współpracy zawartych z centrami KIBICE RAZEM w porównaniu do roku poprzedniego.

37 wniosków o dofinansowanie wewnętrzne

Pozyskiwanie środków z grantów, a także udział w miejskich budżetach obywatelskich kształtują koordynatorów ośrodków jako lokalnych liderów społecznych. Na koniec 2020 r. ośrodki KIBICE RAZEM złożyły 37 wniosków o dofinansowanie zewnętrzne.

Wsparcie działań sponsorów

Poza aktywnym pozyskiwaniem środków ze środków publicznych, ośrodki KIBICE RAZEM nawiązują współpracę z lokalnym biznesem. Na koniec 2020 roku odnotowano 91 takich partnerstw. To o 25 więcej niż w 2019 roku.

ORGANIZACJA WYDARZEŃ SPORTOWYCH I HISTORYCZNYCH

W 2020 r. liczba organizowanych imprez sportowych, pomimo znacznych ograniczeń, spadła tylko o 13,75%. Koordynatorzy ośrodków przeprowadzili 69 takich wydarzeń.

Obchody rocznic związanych z historią klubu to kolejny aspekt działalności kibiców, którzy również chętnie włączają się w obchody lokalnego i narodowego świata. W 2020 roku centra KIBICE RAZEM zorganizowały 55 tego typu wydarzeń, o 3 mniej niż w 2019 roku.

Organizacja wspólnych wyjazdów na imprezy sportowe, także dla osób niepełnosprawnych, to podstawowy fundament, który jednoczy grupę i pozwala na tworzenie nowych relacji. W 2020 r. dostęp do udziału w wydarzeniach sportowych był mocno ograniczony. Mimo to koordynatorzy KIBICE RAZEM przeprowadzali 166 takich wyjść rocznie.

WOLONTARIAT

Zaangażowanie wolontariuszy w pracę lokalnych ośrodków to nie tylko realna pomoc dla koordynatorów, ale także budowanie odpowiedzialnej i proaktywnej społeczności.

W 2020 roku 220 wolontariuszy współpracowało z ośrodkami KIBICE RAZEM. Nastąpił 25% wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem.

Rozwój szeroko rozumianych kompetencji beneficjentów Programu KIBICE RAZEM to jedno z zadań przydzielonych ośrodkom. Jest realizowany w ramach warsztatów

W 2020 roku zorganizowano 280 warsztatów tematycznych dla kibiców. Część z nich, ze względu na ograniczenia związane z sytuacją epidemiologiczną w Polsce, była dostępna online.

Rok 2020 był jednym z najtrudniejszych w historii Programu KIBICE RAZEM, głównie ze względu na trudności w planowaniu inicjatyw podejmowanych przez koordynatorów. Tym bardziej cieszy fakt, że pomimo napotkanych trudności cele programu zostały osiągnięte. Praca wykonywana przez koordynatorów jest doceniana przez media, samorządy i inne instytucje partnerskie. Szerokim echem odbiła się pomoc na służbę zdrowia, jaką zaoferowali kibice w pierwszej fazie pandemii. Medialny przekaz działalności kibiców pozwala na budowanie większego zaufania społecznego i wzbudzanie zainteresowania różnych podmiotów rozpoczynających współpracę z ośrodkami KIBICE RAZEM.

77. TURNIEJ PIŁKARSKI KIBICE RAZEM

W dniach 25 i 26 sierpnia 2020 roku w Wawrzkowiźnie koło Bełchatowa na boiskach OSIR Wawrzkowiźna odbył się VII Turniej KIBICE RAZEM. Organizatorami turnieju było Ministerstwo Sportu, Polski Związek Piłki Nożnej oraz Młodzieżowy Ośrodek Sportu w Bełchatowie.

W tym z wielu powodów szczególnym roku, pomimo niepewnej sytuacji epidemicznej w Polsce, wszyscy członkowie KIBICE RAZEM zgłaszali chęć udziału, a nie było to takie oczywiste, bo w maju pojawiła się realna szansa, że ​​turniej, ze względu na ograniczenia w 2020 r. nie wejdzie w życie. Ostatecznie do turnieju nie przystąpiła tylko drużyna reprezentująca centrum kibica Stal Stalowa Wola. Brakującą drużynę na boisku uzupełnia grupa ubiegłorocznych zawodników reprezentujących KR Arka Gdynia, którzy w tym roku przyjechali kibicować młodszym kolegom, a fakt, że pomorska drużyna zajęła miejsce na podium, świadczy o ich dopingu.

Tegoroczna, VII edycja turnieju utrzymała wypracowaną w ubiegłym roku formułę dwudniowych zawodów ogólnokondycyjno-piłkarskich. Pierwszego dnia każda z 18 drużyn reprezentujących ośrodki KIBICE RAZEM miała do zmierzenia się w 9 konkurencjach, m.in.: łucznictwo, tor przeszkód, bieganie, żonglerka piłka nożna, drużynowy skok w dal i tor na ślepo. Pierwszego dnia zawodów udało się zdobyć łącznie 162 punkty.

Następnego dnia zawodnicy rozegrali łącznie 27 meczów piłkarskich prowadzonych przez profesjonalnych sędziów, które odbywały się jednocześnie na dwóch doskonale przygotowanych boiskach. Tego dnia pogoda była szczególnie dobra, a drużyny czekające na mecze odpoczywały i skupiały się na muzyce oraz cieszeniu się słońcem.

Turniej przyciągnął uwagę mediów, pojawili się lokalni reporterzy oraz grupy fanów zainteresowanych piłkarskimi zmaganiami. Zwycięzcą turnieju została drużyna KIBICE RAZEM Arka Gdynia, która zdobyła 166 punktów, drugie miejsce zajął KR Lech Poznań ze 163 punktami, podium zajęła drużyna z centrum Warszawy z 162 punktami. Rywalizacja była na wyrównanym poziomie, ale głównym celem zawodów była dobra zabawa i miły czas dla najmłodszych, dla części dzieci była to jedyna wycieczka w 2020 roku.

Regulamin Newslettera
pobieranie strony...
Newsletter - zapisz się!
regulamin
Zapisz się