Dzieci i młodzieżPolityka bezpieczeństwa dzieciDokumenty Powrót
 Pobierz 
Polityka Bezpieczeństwa Dzieci PZPN.pdf

5.78MB

 Pobierz 
ZAŁĄCZNIK NR 2 ZGODY RODZICÓW OPIEKUNÓW PRAWNYCH.docx

15.13KB

 Pobierz 
ZAŁĄCZNIK NR 3. UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.docx

15.14KB

 Pobierz 
ZAŁĄCZNIK NR 4. ZGODY RODZICÓW OPIEKUNÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCE ZDROWIA DZIECKA PODOPIECZNEGO.docx

15.00KB

 Pobierz 
ZAŁĄCZNIK NR 4a. ZGODA NA PODEJMOWANIE DECYZJI ZWIĄZANYCH Z HOSPITALIZACJĄ ORAZ ZABIEGAMI OPERACYJNYMI W PRZYPADKU PROBLEMÓW ZDROWOTNYCH DZIECKA.docx

14.55KB

 Pobierz 
ZAŁĄCZNIK NR 4b. ZGODA NA POBRANIE KRWI DZIECKA.docx

15.17KB

 Pobierz 
ZAŁĄCZNIK NR 4c. ZGODA NA BADANIA DOTYCZĄCE ZDOLNOŚCI DO UPRAWIANIA PIŁKI NOŻNEJ PRZEZ DZIECI I MŁODZIEŻ.docx

15.17KB

 Pobierz 
ZAŁĄCZNIK NR 4d. ZGODA NA SPRAWOWANIE OPIEKI MEDYCZNEJ W RAMACH UCZESTNICTWA W PROCESIE TRENINGOWYM.docx

14.30KB

 Pobierz 
ZAŁĄCZNIK NR 4e. ZGODA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZAWIERAJĄCYCH DANE O STANIE ZDROWIA DZIECKA.docx

16.75KB

 Pobierz 
ZAŁĄCZNIK NR 5. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.docx

15.73KB

 Pobierz 
ZAŁĄCZNIK NR 6. FORMULARZ SAMOOCENY KANDYDATA DO PRACY Z DZIEĆMI.docx

15.36KB

 Pobierz 
ZAŁĄCZNIK NR 6. FORMULARZ SAMOOCENY KANDYDATA DO PRACY Z DZIEĆMI.docx

15.36KB

 Pobierz 
ZAŁĄCZNIK NR 7. PRZYKŁADOWE PYTANIA NA ROZMOWY KWALIFIKACYJNE.docx

16.04KB

 Pobierz 
ZAŁĄCZNIK NR 8. OŚWIADCZENIE OSOBY PRACUJĄCEJ Z DZIEĆMI.docx

17.49KB

 Pobierz 
ZAŁĄCZNIK NR 9. KODEKS POSTĘPOWANIA DLA TRENERÓW, OPIEKUNÓW, WOLONTARIUSZY I INNYCH OSÓB PRACUJĄCYCH Z DZIEĆMI.docx

16.88KB

 Pobierz 
ZAŁĄCZNIK NR 10. KODEKS POSTĘPOWANIA DLA RODZICÓW OPIEKUNÓW PRAWNYCH.docx

17.06KB

 Pobierz 
ZAŁĄCZNIK NR 11. KODEKS POSTĘPOWANIA DLA OPIEKUNÓW PODCZAS WYJAZDÓW LUB OBOZÓW.docx

17.74KB

 Pobierz 
ZAŁĄCZNIK NR 12. KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DZIECI.docx

16.90KB

 Pobierz 
ZAŁĄCZNIK NR 13. ZASADY KORZYSTANIA Z SZATNI I ŁAZIENEK PRYWATNOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO.docx

17.94KB

 Pobierz 
ZAŁĄCZNIK NR 14. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA ONLINE.docx

16.75KB

 Pobierz 
ZAŁĄCZNIK NR 15. ZASADY WSPÓŁPRACY Z MEDIAMI.docx

35.22KB

 Pobierz 
ZAŁĄCZNIK NR 16. FORMULARZ ZGŁOSZENIA INCYDENTU W ZWIĄZKU Z BEZPIECZEŃSTWEM DZIECI (NADUŻYCIE WOBEC DZIECKA).docx

35.25KB

 Pobierz 
ZAŁĄCZNIK NR 17. FORMULARZ PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA I PLAN DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH KARTA INTERWENCJI.docx

21.92KB

 Pobierz 
ZAŁĄCZNIK NR 18. FORMULARZ POSTĘPÓW W OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA DZIECI.docx

28.60KB

 Pobierz 
ZAŁĄCZNIK NR 19 OGÓLNY FORMULARZ OCENY RYZYKA.docx

19.72KB

 Pobierz 
ZAŁĄCZNIK NR 20 FORMULARZ OCENY RYZYKA DLA KONKRETNYCH AKTYWNOŚCI PIŁKARSKICH NP. MECZE WYJAZDOWE, OBOZY.docx

28.62KB

Regulamin Newslettera
pobieranie strony...
Newsletter - zapisz się!
regulamin
Zapisz się