Komisje PZPN

1. Tomasz Siemiątkowski – Przewodniczący
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skład Izby ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych
1. Rafał Czyżyk – Przewodniczący

2. Grzegorz Antczak – Wiceprzewodniczący

3. Marcin Konofalski – Wiceprzewodniczący

4. Dariusz Wierzchucki – Wiceprzewodniczący

Przedstawiciele piłkarzy

5. Jarosław Bielski – Członek

6. Paweł Ciećwierz – Członek 

7. Marcin Skulski – Członek 

8. Maciej Krzemiński – Członek 

9. Kamil Pietrasik – Członek

10. Wojciech Płóciennik – Członek

Przedstawiciele klubów

11. Grzegorz Dostatni – Członek 

12. Paweł Kokot – Członek

13. Agata Kowalska – Członek 

14. Bartłomiej Laburda – Członek

15. Mariusz Orliński – Członek

16. Marcin Ungier – Członek

Skład Komisji Technicznej PZPN
1. Stefan Majewski – Przewodniczący

2. Sławomir Kopczewski – Wiceprzewodniczący

3. Marcin Dorna – Wiceprzewodniczący

4. Bogdan Basałaj – Sekretarz

5. Jacek Jaroszewski – Przewodniczący Zespołu Medycznego

6. Dariusz Pasieka – Przewodniczący Zespołu ds. Kształcenia i Licencjonowania Trenerów

7. Zbigniew Bartnik – Członek

8. Adam Kaźmierczak – Członek

9. Andrzej Juskowiak – Członek

10. Krzysztof Paluszek – Członek

11. Wojciech Kowalewski – Członek

12. Leszek Cicirko – Członek

13. Robert Śliwowski – Członek

14. Remigiusz Rzepka – Członek

15. Dariusz Gęsior – Członek

16. Jacek Zieliński – Członek

17. Marek Konieczny – Członek 

Zespół Medyczny
1. Jacek Jaroszewski – Przewodniczący

2. Andrzej Pokrywka – Wiceprzewodniczący

3. Karol Tondera – Sekretarz
4. Stanisław Piłkowski – Członek

5. Grzegorz Biegański – Członek

6. Krzysztof Pawlaczyk – Członek

7. Wojciech Zep – Członek

8. Maciej Kostewicz – Członek

9. Mateusz Olejnik – Członek 

10. Monika Grygorowicz – Członek

11. Jacek Worobiec – Członek
Zespół Kształcenia i Licencjonowania Trenerów
1. Dariusz Pasieka – Przewodniczący

2. Paweł Janas – Wiceprzewodniczący

3. Jarosław Bryś – Sekretarz

4. Paweł Podgórski – Członek

5. Marcin Sasal – Członek 

6. Roman Firlus – Członek 

7. Maciej Huzarski – Członek 

8. Paweł Grycmann – Członek 

9. Paweł Wójcik – Członek 

10. Andrzej Dawidziuk – Członek

11. Piotr Grzelak – Członek

Szkoła Trenerów PZPN
1. Dariusz Pasieka – Dyrektor Szkoły Trenerów
Zespół Reprezentacji Narodowych

1. Dyrektor Sportowy – Przewodniczący 

2. Zastępca Dyrektora Sportowego – Wiceprzewodniczący 

3. Trener Repr. U-19 – Sekretarz 

4. Trener Repr. U-21 – Członek 

5. Trener Repr. U-20 – Członek 

6. Trener Repr. U-17 – Członek 

7. Trener Repr. U-15 – Członek

8.Trener Repr. A kobiet – Członek

9. Trener Repr. U-19 kobiet – Członek
10. Trener Repr. U-17 kobiet – Członek
11. Trener Repr. Futsalu A – Członek
Komisja Weryfikacyjna ds. Certyfikacji PZPN dla Szkółek Piłkarskich
1. Bogdan Basałaj – Przewodniczący
2. Marcin Dorna – Wiceprzewodniczący
3. Bartłomiej Zalewski – Wiceprzewodniczący
4. Michał Libich – Członek
5. Dariusz Gęsior – Członek
6. Andrzej Dawidziuk – Członek
7. Łukasz Chmielewski – Członek
8. Paulina Kawalec – Członek
9. Dariusz Siekliński – Członek
10. Robert Jończyk – Członek
11. Leszek Cicirko – Członek
12. Mirosław Kalita – Członek
13. Jakub Dębiec – Członek
14. Piotr Wrześniak – Członek
15. Mariusz Jop – Członek
16. Marek Safanów – Członek
17. Paweł Kozub – Członek
18. Leszek Dulat (Dolnośląski ZPN)

19. Damian Stodolny (Kujawsko-Pomorski ZPN)

20. Jerzy Bojko (Lubelski ZPN)

21. Mirosław Kędziora (Lubuski ZPN)

22. Piotr Grzelak (Łódzki ZPN)

23. Artur Krzeszkowiak (Małopolski ZPN)

24. Robert Ochman (Mazowiecki ZPN)

25. Natalia Różańska (Opolski ZPN)

26. Sławomir Ferenc (Podkarpacki ZPN)

27. Artur Woroniecki (Podlaski ZPN)

28. Tomasz Bocheński (Pomorski ZPN)

29. Sławomir Sołtysik (Śląski ZPN)

30. Mariusz Słabiak (Świętokrzyski ZPN)

31. Marcin Przybyliński (Warmińsko-Mazurski ZPN)

32. Paweł Kutynia (Wielkopolski ZPN)

33. Jakub Cymerman (Zachodniopomorski ZPN)

Komisja Odwoławcza ds. Certyfikacji PZPN dla Szkółek Piłkarskich
1. Stefan Majewski – Przewodniczący
2. Piotr Burlikowski – Wiceprzewodniczący

3. Rafał Lasocki – Wiceprzewodniczący

4. Robert Śliwowski – Członek
5. Bartosz Dolański – Członek
6. Paweł Grycman – Członek
7. Arkadiusz Miedza – Członek
8. Nina Patalon – Członek
9. Kamil Syroka – Członek
10. Tomasz Borkowski – Członek
11. Robert Bednarek – Członek
12. Ryszard Robakiewicz – Członek
13. Marcin Włodarski – Członek
14. Paweł Wypij – Członek
15. Miłosz Stępiński – Członek
16. Tomasz Buraczewski – Członek
17. Grzegorz Bobiński (Dolnośląski ZPN)

18. Jacek Bojarowski (Kujawsko-Pomorski ZPN)

19. Krzysztof Sobieszczuk (Lubelski ZPN)

20. Stanisław Gęsior (Lubuski ZPN)

21. Damian Gamus (Łódzki ZPN)

22. Marek Kusto (Małopolski ZPN)

23. Artur Kolator (Mazowiecki ZPN)

24. Filip Sikorski (Opolski ZPN)

25. Krzysztof Buba (Podkarpacki ZPN)

26. Michał Tochwin (Podlaski ZPN)

27. Błażej Jenek (Pomorski ZPN)

28. Damian Galeja (Śląski ZPN)

29. Robert Kozieł (Świętokrzyski ZPN)

30. Marek Szter (Warmińsko-Mazurski ZPN)

31. Maciej Chłodnicki (Wielkopolski ZPN)

32. Jacek Siebert (Zachodniopomorski ZPN)

Skład Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN
1. Marcin Stefański – Przewodniczący
2. Łukasz Wachowski – Wiceprzewodniczący
3. Piotr Bielecki  – Sekretarz

4. Tomasz Bałdys – Członek 

5. Zbigniew Prejs – Członek

6. Daniel Gołda – Członek 

7. Marek Jankowski – Członek

8. Wiesław Sopyła – Członek  

9. Bartłomiej Jaskot – Członek

10. Sławomir Pietrzyk – Członek 

11. Zdzisław Sarnicki – Członek

12. Jacek Siebert – Członek

Zespół ds. Ustalania Ekwiwalentu PZPN

1. Konrad Buczkowski – Przewodniczący  

2. Tomasz Kacprzycki – Członek 

3. Marcin Król – Członek 

4. Konrad Krzyszkowski – Członek 

5. Marek Dolata – Członek

Zespół ds. Statusu Piłkarzy
1. Jabub Tabisz – Przewodniczący

2. Tomasz Brzozowski – Członek 

3. Marek Świtoń – Członek 

4. Andrzej Mroziński – Członek

5. Adrian Rudawski – Członek

 Skład Komisji ds. Piłkarstwa Kobiecego PZPN

1. Zbigniew Bartnik – Przewodniczący

2. Monika Grygorowicz – Wiceprzewodniczący

3. Marek Anglart – Sekretarz 

4. Marek Maleszewski – Członek

5. Wojciech Drożdż – Członek 

6. Janusz Matusiak – Członek 

7. Jerzy Gawarkiewicz – Członek  

8. Józef Grząba – Członek  

9. Artur Krzeszowiak  – Członek   

10. Maciej Buryta – Członek   

11. Arkadiusz Studniarek – Członek  

12. Małgorzata Mierzejewska – Członek  

13. Dariusz Widelak – Członek  

Skład Komisji ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN

1. Adam Kaźmierczak – Przewodniczący

2. Bogdan Duraj – Wiceprzewodniczący

3. Grzegorz Morkis – Wiceprzewodniczący

4. Jarosław Gryckiewicz – Sekretarz

5. Patryk Stasiuk – Członek

6. Szymon Czeczko – Członek

7. Anna Straszewska – Członek

8. Wacław Rekść – Członek

9. Łukasz Krawczyk – Członek

10. Daniel Kaniewski – Członek

11. Filip Skowron – Członek 

12. Wojciech Polakowski – Członek 

13. Rafał Gnybek – Członek

14. Tomasz Kulczycki – Członek

Skład Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich PZPN
1. Marek Doliński – Przewodniczący

2. Dariusz Derewicz – Wiceprzewodniczący

3. Mirosław Starczewski – Sekretarz

4. Robert Dybka – Członek

5. Błażej Jenek – Członek

6. Jacek Orłowski – Członek

7. Adam Luboński – Członek

8. Jacek Zalewski – Członek

9. Radosław Sołtys – Członek

10. Dariusz Dymiński – Członek

11. Zbigniew Związko – Członek

12. Dariusz Witkowski – Członek

Skład Komisji ds. Etyki i Fair Play PZPN

1. Romuald Jankowiak – Przewodniczący

2.  Jerzy Kostorz – Wiceprzewodniczący

3. Wiesław Koronowicz – Sekretarz

4. Janusz Okulski – Członek

5. Grzegorz Pietrzak – Członek 

6. Jarosław Kaczmarek – Członek

Skład Komisji Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego PZPN

1. Marek Łukiewski – Przewodniczący

2. Januariusz Stodolny – Wiceprzewodniczący

3. Waldemar Echaust – Sekretarz 

4. Dariusz Stachurski  – Członek  

5. Zdzisław Czyrka – Członek

6. Stanisław Pryciuk – Członek  

7.  Tomasz Płoski – Członek 

8. Tadeusz Kulik – Członek  

9. Witold Bogdański – Członek  

10. Paweł Kutynia – Członek 

11.  Bartosz Ryt – Członek 

12. Bogusław Nos – Członek  

13. Paweł Kryszałowicz – Członek 

14. Ryszard Binensztok – Członek

15. Waldemar Antkowiak – Członek

16. Jarosław Chwiałkowski – Członek

17. Henryk Wawrowski – Członek  

18. Tomasz Salski – Członek  

19. Teodor Wawoczny – Członek  

Skład Komisji ds. Prawnych PZPN
1. Wojciech Zieliński – Przewodniczący

2. Marcin Kwiecień – Członek

3. Jerzy Akińcza – Członek

4. Tomasz Tabisz – Członek

5. Łukasz Wójcik – Członek

6. Jarosław Poturnicki – Członek

7. Mikołaj Fiodorow – Członek

8. Przemysław Witkowski – Członek

9. Piotr Kościelny – Członek

10. Konrad Składowski – Członek

Skład Komisji Finansowej PZPN
1. Eugeniusz Nowak – Przewodniczący

2. Mirosław Malinowski – Wiceprzewodniczący

3. Andrzej Padewski – Sekretarz

4. Marek Koźmiński – Członek

5. Jan Bednarek – Członek

6. Radosław Michalski – Członek

7. Krzysztof Bauza – Członek

8. Jacek Bojarowski – Członek

9. Wojciech Strzałkowski – Członek  

Skład Komisji ds. Mediów i Marketingu PZPN
1. Janusz Basałaj – Przewodniczący

2. Paweł Drażba – Sekretarz

3. Jakub Kwiatkowski – Członek 

4. Leszek Bartnicki – Członek

5. Marcin Janicki – Członek

6. Jerzy Dusik – Członek

7. Jerzy Nagawiecki – Członek

8. Mateusz Borek – Członek

9. Roman Kołtoń – Członek

10. Tomasz Smokowski – Członek

11. Paweł Wilkowicz – Członek

12. Michał Białoński – Członek

Skład Komisji ds. Odznaczeń i Zasobów Archiwalnych PZPN
1. Zdzisław Łazarczyk – Przewodniczący

2. Andrzej Wypysiński – Wiceprzewodniczący

3. Arkadiusz Krakowiak – Sekretarz

4. Włodzimierz Figas – Członek

5. Andrzej Strumiński – Członek  

6. Henryk Sowa – Członek

7. Stefan Szczepłek – Członek 

8. Stanisław Kander – Członek  

9. Łukasz Firus – Członek  

10. Jarosław Kulesza – Członek 

11. Bogusław Walica – Członek 

12. Janusz Borowy – Członek 

13. Arkadiusz Hirsch – Członek
Skład Kolegium Sędziów PZPN
1. Zbigniew Przesmycki – Przewodniczący
2. Tomasz Mikulski – Wiceprzewodniczący

3. Tomasz Rusek – Członek

4. Piotr Tenczyński – Członek

5. Maciej Wierzbowski – Członek

Skład Rady Funduszu Pomocy Koleżeńskiej
1. Lidia Borska – Przewodnicząca
2. Janusz Kowalski – Sekretarz
3. Danuta Budek – Członek

4. Czesław Gołębiowski – Członek

5. Jerzy Figas – Członek 

 

Skład Komisji Dialogu Społecznego
1. Łukasz Wachowski – Przewodniczący
2. Adam Kaźmierczak – Wiceprzewodniczący
3. Agnieszka Olesińska – Sekretarz

4. Agnieszka Matuszewska – Członek

5. Polski Związek Piłkarzy – 3 przedstawicieli

6. Ekstraklasa S.A. – 2 przedstawicieli

7. Piłkarska Liga Polska – 2 przedstawicieli

8. Kluby będące członkami ECA – po 1 przedstawicielu
Regulamin Newslettera
pobieranie strony...
Newsletter - zapisz się!
regulamin
Zapisz się