Komisje PZPN

Skład Komisji Dyscyplinarnej
1. Mikołaj Bednarz – Przewodniczący

2. Piotr Grochulski – Wiceprzewodniczący

3. Mariusz Modelski – Wiceprzewodniczący

4. Michał Pratkowski – Sekretarz

5. Kamil Kosior – Członek

6. Arkadiusz Karasiński – Członek

7. Łukasz Bańkowski – Członek

Skład Najwyższej Komisji Odwoławczej
1. Włodzimierz Głowacki – Przewodniczący

2. Marek Kopczyński – Wiceprzewodniczący

3. Miłosz Borowiecki – Sekretarz

4. Tomasz Bocheński – Członek

5. Rafał Machecki – Członek

6. Dariusz Michalak – Członek

7. Paweł Przełomski – Członek

8. Szymon Raniszewski – Członek

9. Sylwester Wiśniewski – Członek

10. Maciej Żyłka – Członek

Skład Komisji ds. licencji klubowych
1. Krzysztof Smulski – Przewodniczący Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN

2. Krzysztof Bauza – Wiceprzewodniczący i zarazem Przewodniczący Zespołu Roboczego Ekstraklasy

3. Jarosław Cichański – Wiceprzewodniczący i zarazem Przewodniczący Zespołu Roboczego I ligi

4. Wiesław Żmuda – Wiceprzewodniczący i zarazem Przewodniczący Zespołu Roboczego II ligi

5. Józef Dąbrowski – Sekretarz

6. Rafał Feldo – Członek

7. Jacek Górnik – Członek

8. Anna Tymińska-Bella – Członek

9. Tomasz Jóźwik – Członek

10. Michał Gniatkowski – Członek

11. Paweł Zaczyński – Członek

12. Sławomir Nowosielski – Członek

13. Janusz Pietrzyk – Członek

Skład Komisji Odwoławczej ds. licencji klubowych
1. Jan Letkiewicz – Przewodniczący Komisji oraz Zespołu Roboczego Ekstraklasy

2. Krzysztof Ruciński – Wiceprzewodniczący Komisji oraz Zespołu Roboczego I Ligi

3. Andrzej Palczewski – Członek oraz Przewodniczący Zespołu Roboczego II Ligi

4. Jacek Jakubowski – Członek

5. Jacek Bigajczyk – Członek

6. Ziemowit Zakościelny – Członek

7. Ernest Podgórski – Członek

8. Edward Szmul – Członek

9. Dariusz Kluge – Członek

10. Miłosz Wolański – Członek

11. Anatol Obuch – Członek

12. Piotr Rusin – Członek

13. Paweł Kosmala – Członek

14. Jan Suchecki – Członek

15. Kamil Hajduk – Członek

16. Jacek Górnik – Członek

Skład Piłkarskiego Sądu Polubownego
1. Tomasz Siemiątkowski – Przewodniczący

2. Michał Romanowski – Wiceprzewodniczący

3. Jerzy Stelmaszuk – Sekretarz

4. Paweł Kokot – Członek (z rekomendacji środowiska klubów)

5. Jarosław Bielski – Członek (z rekomendacji środowiska piłkarzy)

6. Rafał Czyżyk – Członek (z rekomendacji Przewodniczącego PSP)

7. Witold Góralski – Członek (z rekomendacji Przewodniczącego PSP)

8. Anna Grzegółka – Członek (z rekomendacji Przewodniczącego PSP)

9. Sylwia Grzybowska– Członek (z rekomendacji Przewodniczącego PSP)

10. Robert Jędrzejczyk – Członek (z rekomendacji Przewodniczącego PSP)

11. Anna Klementewicz – Członek (z rekomendacji Przewodniczącego PSP)

12. Michał Kraiński – Członek (z rekomendacji Przewodniczącego PSP)

13. Andrzej Wach – Członek (z rekomendacji Przewodniczącego PSP)

14. Jarosław Wyrwas – Członek (z rekomendacji Przewodniczącego PSP)

15. Konrad Buczkowski – Członek (z rekomendacji Ekstraklasy SA)

16. Zbigniew Koźmiński – Członek (z rekomendacji Ekstraklasy SA)

17. Bartłomiej Laburda - Członek (z rekomendacji Ekstraklasy SA

18. Jakub Laskowski – Członek (z rekomendacji Ekstraklasy SA)

19. Tomasz Młynarczyk – Członek (z rekomendacji Ekstraklasy SA)

20. Piotr Miły – Członek (z rekomendacji Pierwszej Ligi Piłkarskiej)

21. Artur Meissner – Członek (z rekomendacji Pierwszej Ligi Piłkarskiej)

22. Rafał Rajchel – Członek (z rekomendacji Pierwszej Ligi Piłkarskiej)

23. Mateusz Dróżdż – Członek (z rekomendacji Drugiej Ligi Piłkarskiej)

24. Stanisław Drozd – Członek (z rekomendacji Polskiego Związku Piłkarzy)

25. Marek Janicki – Członek (z rekomendacji Polskiego Związku Piłkarzy)

26. Damian Kaczmarek – Członek (z rekomendacji Polskiego Związku Piłkarzy)

27. Jarosław Mioduski – Członek (z rekomendacji Polskiego Związku Piłkarzy)

28. Kamil Pietrasik – Członek (z rekomendacji Polskiego Związku Piłkarzy)

29. Marcin Skulski – Członek (z rekomendacji Polskiego Związku Piłkarzy)

30. Adam Świecki – Członek (z rekomendacji Polskiego Związku Piłkarzy)

31. Przemysław Zawalski – Członek (z rekomendacji Polskiego Związku Piłkarzy)

32. Jarosław Zubrzycki – Członek (z rekomendacji Polskiego Związku Piłkarzy)

Rzecznik Dyscyplinarny: Adam Gilarski

Rzecznik Etyki PZPN: Dariusz Wierzchucki

Skład Izby ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych
1. Rafał Czyżyk – Przewodniczący

2. Grzegorz Antczak – Wiceprzewodniczący

3. Marcin Konofalski – Wiceprzewodniczący

4. Dariusz Wierzchucki – Wiceprzewodniczący

Przedstawiciele piłkarzy

5. Jarosław Bielski – Członek

6. Paweł Ciećwierz – Członek 

7. Marcin Skulski – Członek 

8. Maciej Krzemiński – Członek 

9. Kamil Pietrasik – Członek

10. Wojciech Płóciennik – Członek

Przedstawiciele klubów

11. Grzegorz Dostatni – Członek 

12. Paweł Kokot – Członek

13. Agata Kowalska – Członek 

14. Bartłomiej Laburda – Członek

15. Mariusz Orliński – Członek

16. Marcin Ungier – Członek

Skład Komisji Technicznej PZPN
1. Stefan Majewski – Przewodniczący

2. Sławomir Kopczewski – Wiceprzewodniczący

3. Marcin Dorna – Wiceprzewodniczący

4. Bogdan Basałaj – Sekretarz

5. Jacek Jaroszewski – Przewodniczący Zespołu Medycznego

6. Dariusz Pasieka – Przewodniczący Zespołu ds. Kształcenia i Licencjonowania Trenerów

7. Zbigniew Bartnik – Członek

8. Adam Kaźmierczak – Członek

9. Andrzej Juskowiak – Członek

10. Krzysztof Paluszek – Członek

11. Wojciech Kowalewski – Członek

12. Leszek Cicirko – Członek

13. Robert Śliwowski – Członek

14. Remigiusz Rzepka – Członek

15. Dariusz Gęsior – Członek

16. Jacek Zieliński – Członek

17. Marek Konieczny – Członek 

Zespół Medyczny
1. Jacek Jaroszewski – Przewodniczący

2. Andrzej Pokrywka – Wiceprzewodniczący

3. Karol Tondera – Sekretarz
4. Stanisław Piłkowski – Członek

5. Grzegorz Biegański – Członek

6. Krzysztof Pawlaczyk – Członek

7. Wojciech Zep – Członek

8. Maciej Kostewicz – Członek

9. Mateusz Olejnik – Członek 

10. Monika Grygorowicz – Członek

11. Jacek Worobiec – Członek
Zespół Kształcenia i Licencjonowania Trenerów
1. Dariusz Pasieka – Przewodniczący

2. Paweł Janas – Wiceprzewodniczący

3. Jarosław Bryś – Sekretarz

4. Paweł Podgórski – Członek

5. Marcin Sasal – Członek 

6. Roman Firlus – Członek 

7. Maciej Huzarski – Członek 

8. Paweł Grycmann – Członek 

9. Paweł Wójcik – Członek 

10. Andrzej Dawidziuk – Członek

11. Piotr Grzelak – Członek

Szkoła Trenerów PZPN
1. Dariusz Pasieka – Dyrektor Szkoły Trenerów
Zespół Reprezentacji Narodowych

1. Dyrektor Sportowy – Przewodniczący 

2. Zastępca Dyrektora Sportowego – Wiceprzewodniczący 

3. Trener Repr. U-19 – Sekretarz 

4. Trener Repr. U-21 – Członek 

5. Trener Repr. U-20 – Członek 

6. Trener Repr. U-17 – Członek 

7. Trener Repr. U-15 – Członek

8.Trener Repr. A kobiet – Członek

9. Trener Repr. U-19 kobiet – Członek
10. Trener Repr. U-17 kobiet – Członek
11. Trener Repr. Futsalu A – Członek
Komisja Weryfikacyjna ds. Certyfikacji PZPN dla Szkółek Piłkarskich
1. Bogdan Basałaj – Przewodniczący
2. Marcin Dorna – Wiceprzewodniczący
3. Bartłomiej Zalewski – Wiceprzewodniczący
4. Marcin Włodarski – Członek
5. Dariusz Gęsior – Członek
6. Andrzej Dawidziuk – Członek
7. Łukasz Chmielewski – Członek
8. Paulina Kawalec – Członek
9. Dariusz Siekliński – Członek
10. Tomasz Zahorski – Członek
11. Leszek Cicirko – Członek
12. Mirosław Kalita – Członek
13. Jakub Dębiec – Członek
14. Piotr Wrześniak – Członek
15. Mariusz Jop – Członek
16. Marek Safanów – Członek
17. Mariusz Rumak – Członek
18. Tomasz Kucharski (Dolnośląski ZPN)

19. Damian Stodolny (Kujawsko-Pomorski ZPN)

20. Jerzy Bojko (Lubelski ZPN)

21. Mirosław Kędziora (Lubuski ZPN)

22. Piotr Grzelak (Łódzki ZPN)

23. Artur Krzeszowiak (Małopolski ZPN)

24. Damian Politański (Mazowiecki ZPN)

25. Natalia Różańska (Opolski ZPN)

26. Marcin Król (Podkarpacki ZPN)

27. Artur Woroniecki (Podlaski ZPN)

28. Tomasz Bocheński (Pomorski ZPN)

29. Sławomir Sołtysik (Śląski ZPN)

30. Mariusz Słabiak (Świętokrzyski ZPN)

31. Marcin Przybyliński (Warmińsko-Mazurski ZPN)

32. Paweł Kutynia (Wielkopolski ZPN)

33. Jakub Cymerman (Zachodniopomorski ZPN)

Komisja Odwoławcza ds. Certyfikacji PZPN dla Szkółek Piłkarskich
1. Stefan Majewski – Przewodniczący
2. Michał Libich – Wiceprzewodniczący

3. Rafał Lasocki – Wiceprzewodniczący

4. Robert Śliwowski – Członek
5. Bartosz Dolański – Członek
6. Paweł Grycman – Członek
7. Arkadiusz Miedza – Członek
8. Tomasz Muchiński – Członek
9. Kamil Syroka – Członek
10. Katarzyna Barlewicz – Członek
11. Robert Bednarek – Członek
12. Ryszard Robakiewicz – Członek
13. Paweł Wypij – Członek
14. Miłosz Stępiński – Członek
15. Tomasz Buraczewski – Członek
16. Grzegorz Bobiński (Dolnośląski ZPN)

17. Jacek Bojarowski (Kujawsko-Pomorski ZPN)

18. Krzysztof Sobieszczuk (Lubelski ZPN)

19. Stanisław Gęsior (Lubuski ZPN)

20. Damian Gamus (Łódzki ZPN)

21. Marek Kusto (Małopolski ZPN)

22. Marek Zalewski (Mazowiecki ZPN)

23. Filip Sikorski (Opolski ZPN)

24. Krzysztof Buba (Podkarpacki ZPN)

25. Michał Tochwin (Podlaski ZPN)

26. Błażej Jenek (Pomorski ZPN)

27. Damian Galeja (Śląski ZPN)

28. Magdalena Pawlik (Świętokrzyski ZPN)

29. Mariusz Niedziółka (Warmińsko-Mazurski ZPN)

30. Maciej Chłodnicki (Wielkopolski ZPN)

31. Jacek Siebert (Zachodniopomorski ZPN)

Skład Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN
1. Marcin Stefański – Przewodniczący
2. Łukasz Wachowski – Wiceprzewodniczący
3. Piotr Bielecki  – Sekretarz

4. Tomasz Bałdys – Członek 

5. Zbigniew Prejs – Członek

6. Daniel Gołda – Członek 

7. Marek Jankowski – Członek

8. Wiesław Sopyła – Członek  

9. Bartłomiej Jaskot – Członek

10. Sławomir Pietrzyk – Członek 

11. Zdzisław Sarnicki – Członek

12. Jacek Siebert – Członek

Zespół ds. Ustalania Ekwiwalentu PZPN

1. Konrad Buczkowski – Przewodniczący  

2. Tomasz Kacprzycki – Członek 

3. Marcin Król – Członek 

4. Konrad Krzyszkowski – Członek 

5. Marek Dolata – Członek

Zespół ds. Statusu Piłkarzy
1. Jabub Tabisz – Przewodniczący

2. Tomasz Brzozowski – Członek 

3. Marek Świtoń – Członek 

4. Andrzej Mroziński – Członek

5. Adrian Rudawski – Członek

 Skład Komisji ds. Piłkarstwa Kobiecego PZPN

1. Zbigniew Bartnik – Przewodniczący

2. Monika Grygorowicz – Wiceprzewodniczący

3. Marek Anglart – Sekretarz 

4. Marek Maleszewski – Członek

5. Wojciech Drożdż – Członek 

6. Janusz Matusiak – Członek 

7. Jerzy Gawarkiewicz – Członek  

8. Józef Grząba – Członek  

9. Artur Krzeszowiak  – Członek   

10. Maciej Buryta – Członek   

11. Arkadiusz Studniarek – Członek  

12. Małgorzata Mierzejewska – Członek  

13. Dariusz Widelak – Członek  

Skład Komisji ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN

1. Adam Kaźmierczak – Przewodniczący

2. Bogdan Duraj – Wiceprzewodniczący

3. Grzegorz Morkis – Wiceprzewodniczący

4. Jarosław Gryckiewicz – Sekretarz

5. Patryk Stasiuk – Członek

6. Szymon Czeczko – Członek

7. Anna Straszewska – Członek

8. Wacław Rekść – Członek

9. Łukasz Krawczyk – Członek

10. Daniel Kaniewski – Członek

11. Filip Skowron – Członek 

12. Wojciech Polakowski – Członek 

13. Rafał Gnybek – Członek

14. Tomasz Kulczycki – Członek

Skład Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich PZPN
1. Marek Doliński – Przewodniczący

2. Dariusz Derewicz – Wiceprzewodniczący

3. Mirosław Starczewski – Sekretarz

4. Robert Dybka – Członek

5. Błażej Jenek – Członek

6. Jacek Orłowski – Członek

7. Adam Luboński – Członek

8. Jacek Zalewski – Członek

9. Radosław Sołtys – Członek

10. Dariusz Dymiński – Członek

11. Zbigniew Związko – Członek

12. Dariusz Witkowski – Członek

Skład Komisji ds. Etyki i Fair Play PZPN

1. Romuald Jankowiak – Przewodniczący

2.  Jerzy Kostorz – Wiceprzewodniczący

3. Wiesław Koronowicz – Sekretarz

4. Janusz Okulski – Członek

5. Grzegorz Pietrzak – Członek 

6. Jarosław Kaczmarek – Członek

Skład Komisji Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego PZPN

1. Marek Łukiewski – Przewodniczący

2. Januariusz Stodolny – Wiceprzewodniczący

3. Waldemar Echaust – Sekretarz 

4. Dariusz Stachurski  – Członek  

5. Zdzisław Czyrka – Członek

6. Stanisław Pryciuk – Członek  

7.  Tomasz Płoski – Członek 

8. Tadeusz Kulik – Członek  

9. Witold Bogdański – Członek  

10. Paweł Kutynia – Członek 

11.  Bartosz Ryt – Członek 

12. Bogusław Nos – Członek  

13. Paweł Kryszałowicz – Członek 

14. Ryszard Binensztok – Członek

15. Waldemar Antkowiak – Członek

16. Jarosław Chwiałkowski – Członek

17. Henryk Wawrowski – Członek  

18. Tomasz Salski – Członek  

19. Teodor Wawoczny – Członek  

Skład Komisji ds. Prawnych PZPN
1. Wojciech Zieliński – Przewodniczący

2. Marcin Kwiecień – Członek

3. Jerzy Akińcza – Członek

4. Tomasz Tabisz – Członek

5. Łukasz Wójcik – Członek

6. Jarosław Poturnicki – Członek

7. Mikołaj Fiodorow – Członek

8. Przemysław Witkowski – Członek

9. Piotr Kościelny – Członek

10. Konrad Składowski – Członek

Skład Komisji Finansowej PZPN
1. Eugeniusz Nowak – Przewodniczący

2. Mirosław Malinowski – Wiceprzewodniczący

3. Andrzej Padewski – Sekretarz

4. Marek Koźmiński – Członek

5. Jan Bednarek – Członek

6. Radosław Michalski – Członek

7. Krzysztof Bauza – Członek

8. Jacek Bojarowski – Członek

9. Wojciech Strzałkowski – Członek  

Skład Komisji ds. Mediów i Marketingu PZPN
1. Janusz Basałaj – Przewodniczący

2. Paweł Drażba – Sekretarz

3. Jakub Kwiatkowski – Członek 

4. Leszek Bartnicki – Członek

5. Marcin Janicki – Członek

6. Jerzy Dusik – Członek

7. Jerzy Nagawiecki – Członek

8. Mateusz Borek – Członek

9. Roman Kołtoń – Członek

10. Tomasz Smokowski – Członek

11. Paweł Wilkowicz – Członek

12. Michał Białoński – Członek

Skład Komisji ds. Odznaczeń i Zasobów Archiwalnych PZPN
1. Zdzisław Łazarczyk – Przewodniczący

2. Andrzej Wypysiński – Wiceprzewodniczący

3. Arkadiusz Krakowiak – Sekretarz

4. Włodzimierz Figas – Członek

5. Andrzej Strumiński – Członek  

6. Henryk Sowa – Członek

7. Stefan Szczepłek – Członek 

8. Stanisław Kander – Członek  

9. Łukasz Firus – Członek  

10. Jarosław Kulesza – Członek 

11. Bogusław Walica – Członek 

12. Janusz Borowy – Członek 

13. Arkadiusz Hirsch – Członek
Skład Kolegium Sędziów PZPN
1. Zbigniew Przesmycki – Przewodniczący
2. Tomasz Mikulski – Wiceprzewodniczący

3. Tomasz Rusek – Członek

4. Piotr Tenczyński – Członek

5. Maciej Wierzbowski – Członek

Skład Rady Funduszu Pomocy Koleżeńskiej
1. Lidia Borska – Przewodnicząca
2. Janusz Kowalski – Sekretarz
3. Danuta Budek – Członek

4. Czesław Gołębiowski – Członek

5. Jerzy Figas – Członek 

 

Skład Komisji Dialogu Społecznego
1. Łukasz Wachowski – Przewodniczący
2. Adam Kaźmierczak – Wiceprzewodniczący
3. Agnieszka Olesińska – Sekretarz

4. Agnieszka Matuszewska – Członek

5. Polski Związek Piłkarzy – 3 przedstawicieli

6. Ekstraklasa S.A. – 2 przedstawicieli

7. Piłkarska Liga Polska – 2 przedstawicieli

8. Kluby będące członkami ECA – po 1 przedstawicielu
Regulamin Newslettera
pobieranie strony...
Newsletter - zapisz się!
regulamin
Zapisz się