FederacjaAktualnościZmiany regulaminu agentów piłkarskich PZPN Powrót

AktualnościFederacja

Zmiany regulaminu agentów piłkarskich PZPN

 05 / 01 / 24 Autor: PZPN
Zmiany regulaminu agentów piłkarskich PZPN

Zgodnie z decyzją FIFA z dnia 30 grudnia 2023 roku, od dnia 1 stycznia 2024 roku zawieszono część postanowień FIFA Football Agent Regulations w zakresie m.in.:


– Ograniczenia wysokości opłat za usługi;

– Zasad i terminów płatności;

– Zasady zakazu podwójnej reprezentacji;

– Wymogów raportowania;

– Zasad dotyczących jawności i publikacji informacji.

Okólnik FIFA nr 1873 jest dostępny TUTAJ.

FIFA Football Agent Regulations z wyszczególnieniem zawieszonych postanowień jest dostępny TUTAJ.  

W związku z rekomendacją FIFA, Komisja ds. Nagłych Polskiego Związku Piłki Nożnej w dniu 5 stycznia 2024 roku uchwaliła stosowne zmiany do Regulaminu Agentów Piłkarskich PZPN.

Analogicznie do decyzji FIFA w tym zakresie, zawieszone zostały niektóre postanowienia Regulaminu Agentów Piłkarskich PZPN, którego aktualna wersja jest dostępna TUTAJ.

Postanowienia wpisane kursywą i oznaczone kolorem szarym zostały zawieszone do czasu wydania przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości ostatecznej decyzji w toczących się postępowaniach dotyczących FIFA Football Agent Regulations. 

Pozostałe zmiany w treści regulaminu PZPN zostały pogrubione.

W celu uniknięcia wątpliwości – wszelkie postanowienia, które nie są w treści oznaczone kolorem szarym wciąż obowiązują.

Usługi Agenta Piłkarskiego może wykonywać tylko osoba z licencją FIFA, która jest zobowiązana do wypełniania obowiązków przewidzianych w regulacjach FIFA. Klienci – tj. kluby, zawodnicy – nie mogą zlecić wykonywania usług Agenta w ich imieniu osobom, które nie posiadają licencji FIFA. Przed podjęciem działalności w Polsce, Agent zobowiązany jest do rejestracji na Portalu PZPN - https://agent.pzpn.pl/.

Regulamin Agentów Piłkarskich PZPN w powyższej wersji wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2024 roku i obowiązuje w zakresie działalności Agentów na terytorium Polski.

 

 Pobierz 
Circular 1873_FIFA Footbal Agent Regulations suspended_EN.pdf

95.82KB

 Pobierz 
FIFA Football Agent Regulations_EN with suspended provisions.pdf

2.40MB

 Pobierz 
OB. OD 1.01.24 Regulamin Agentów Piłkarskich PZPN.pdf

371.05KB

Regulamin Newslettera
pobieranie strony...
Newsletter - zapisz się!
regulamin
Zapisz się
Wideo