FederacjaAktualnościKomunikat Komisji ds. Licencji Klubowych Powrót

AktualnościFederacja

Komunikat Komisji ds. Licencji Klubowych

 05 / 11 / 14 Autor: PZPN
Komunikat Komisji ds. Licencji Klubowych

Na posiedzeniu w dniu 4 listopada 2014 roku Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN zajęła się analizą przedstawionych wyjaśnień przez Kluby objęte 6 października br. postępowaniami wyjaśniającymi w kontekście naruszenia przez kluby wymogu F-08 Podręcznika Licencyjnego (obowiązek aktualizacji prognoz finansowych). Po przeprowadzonych analizach nadesłanych wyjaśnień Klubów, Komisja ds. Licencji Klubowych zakończyła wszczęte postępowania oraz wydała następujące decyzje.


1. W stosunku do Klubów: Zawisza Bydgoszcz, Lech Poznań, GKS Bełchatów oraz Korona Kielce – Komisja postanowiła ukarać kluby sankcją regulaminową w postaci ostrzeżenia za niezłożenie zgodnie z kryterium F.08 Podręcznika Licencyjnego dla Klubów Ekstraklasy na sezon 2014/2015 zaktualizowanych prognoz finansowych, pomimo upływu terminu i dodatkowego wezwania ze strony Komisji.

2. W stosunku do Klubu Piast Gliwice – Komisja postanowiła ukarać Klub sankcją regulaminową w postaci kary pieniężnej 20.000 zł za niezłożenie zgodnie z kryterium F.08 Podręcznika Licencyjnego dla Klubów Ekstraklasy na sezon 2014/2015 zaktualizowanej prognozy finansowej. Na wysokość kary wpłynął fakt, iż złożona po drugim wezwaniu przez Komisje aktualizacja prognozy nie spełniała minimalnych warunków przewidzianych przez Podręcznik Licencyjny, a również fakt, że Piast Gliwice zarówno w procesie licencyjnym na sezon 2013/2014 jak i w procesie licencyjnym 2014/2015 był karany za nieterminowe lub niekompletne składanie dokumentacji finansowej.

3. W stosunku do Lechii Gdańsk – Komisja postanowiła objąć Klub nadzorem finansowym w związku ze znaczącymi odchyleniami od prognozy finansowej przedłożonej w procesie licencyjnym. Jednocześnie w przypadku Lechii Gdańsk Komisja postanowiła odroczyć zakończenia postępowania wyjaśniającego do następnego posiedzenia.

4. W stosunku do Klubu Śląsk Wrocław – Komisja postanowiła poinformować Najwyższą Komisję Odwoławczą o naruszeniu wymogu F-08 przez klub w kontekście zawieszenia przez NKO kary za naruszenie tego samego przepisu w sezonie 2013/2014. Jednocześnie Komisja postanowiła wstrzymać zakończenia postępowania wyjaśniającego do momentu ewentualnego zajęcia stanowiska przez NKO.

5. W stosunku do Klubów Górnik Zabrze SSA oraz Wisła Kraków SA – Komisja postanowiła nałożyć na Kluby sankcję w postaci pozbawienia trzech punktów w rozgrywkach w sezonie 2015/2016 w związku ze złamaniem postanowień Uchwał Licencyjnych przyznających Klubom licencję na rozgrywki Ekstraklasy na sezon 2014/2015 w zakresie obowiązku terminowego uregulowania zobowiązań wynikających z zawartych przed procesem licencyjnym ugód, odraczających terminy spłaty niektórych zobowiązań objętych ochroną licencyjną. Jednocześnie Komisja w stosunku do tych dwóch klubów postanowiła zawiesić karę pozbawienia dwóch punktów z powyższych trzech, pod warunkiem dalszego terminowego realizowania ugód zawartych przed dniem wydania licencji oraz spłaty niezapłaconych, wymagalnych rat wynikających z tych ugód  do dnia 31 grudnia 2014.

6. W stosunku do Klubu Ruch Chorzów – Komisja postanowiła nałożyć na Klub sankcję w postaci pozbawienia dwóch punktów w rozgrywkach w sezonie 2015/2016 w związku ze złamaniem postanowień Uchwały Licencyjnej przyznającej Klubowi licencję na rozgrywki Ekstraklasy na sezon 2014/2015 w zakresie obowiązku terminowego uregulowania zobowiązań wynikających z zawartych przed procesem licencyjnym ugód, odraczających terminy spłaty niektórych zobowiązań objętych ochroną licencyjną. Jednocześnie Komisja w stosunku do Ruchu Chorzów postanowiła zawiesić karę pozbawienia jednego punktu z powyższych dwóch, pod warunkiem dalszego terminowego realizowania ugód zawartych przed dniem wydania licencji oraz spłaty niezapłaconych, wymagalnych rat wynikających z tych ugód  do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Wszystkim Klubom od powyższych decyzji przysługuje odwołanie na piśmie do Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych PZPN w terminie 5 dni.

Regulamin Newslettera
pobieranie strony...
Newsletter - zapisz się!
regulamin
Zapisz się
Wideo